Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI

Arkeolojik Sit Alanı : 8
Kentsel Sit Alanı : -
Doğal Sit Alanı : 1
Tarihi Sit Alanı : -

Toplam : 9

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 82

GENEL TOPLAM :
91