Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Amaçlı Spor Faaliyetleri

Akarsu :
İlimizin sahip olduğu zengin doğal kaynaklardan birisi de akarsularımızdır. Akarsularımızın önemli bir bölümü kısaca”Akarsu Turizmi” olarak tanımlaya bileceğimiz rafting ve kano akarsu kaynağı için elverişlidir.

Botan Çayı :
Nordüz Platosu’nu batıdan kuşatan Siirt-Hakkari ve Siirt-Van sınırlarını oluşturan yüksek dağlardan kaynağını alan bu akarsu önce batıya, sonra kuzeybatıya doğru akar. Suyu iyice bollaşan Botan Suyu, dar ve derin bir vadi oymuştur. Vadi tabanıyla dağların dorukları arasındaki yükselti farkı 1.000 metreye ulaşır. Akarsu, Pervari yöresinin sularını toplayan Çatak Çayı ve Bitlis’in doğusundaki dağlık yöre ile Doğruyol, Kapılı ve Kuran Dağları’nın sularını toplayan Büyükdere’ yle Çukurça da birleşir. Burada Botan Suyu adını alır. Batı yönünde akan Botan Suyu(Uluçay), Aydınlar İlçesi ve İl Merkezi’nin doğusundan geçer. Bostancık yöresine ulaşır. Burada, doğudan Eruh yöresinin sularını toplayan Zorava Çayı’nı, kuzeyden Muş Güneyi Dağları’nın sularını toplayan BitlisÇayı’nı alır. Bitlis Çayı, Botan Suyu’na karışmadan önce, Kavuşşahap Dağları’nın sularını toplayıp gelen Pınarca Çayı ile birleşir. Botan Suyu bu iki önemli akarsuyla birleştikten sonra, Çat Tepe’de Dicle Irmağı’na katılır.