Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarım

İlimizde ekim alanının %90’ında, tahıl (buğday, mercimek) ekilmektedir. 1970’lerdeki gelişmenin sonucu olarak Siirt, Türkiye’nin önde gelen tütün ekim alanları içine girmiş, ancak bugün tütün alanlarının büyük bir bölümü Batman İli’nde kalmıştır.

İlimizde meyvecilik, tarımın oldukça önemli bir koludur. Son yıllarda bağcılık gerilerken, fıstıkçılık hızla gelişmiştir. Siirt’te meyve bahçeleri ve bağlar, İl’in güney ve güneybatı kesimlerinde ve akarsu boylarındaki vadi tabanlarında toplanmıştır.

Siirt İli’nde bağcılığın tarihi çok eskilere uzanır. Merkez İlçe, Kurtalan, Eruh ve Şirvan başta olmak üzere, hemen hemen tüm ilçelerde bağlara rastlanır. Ancak, İlimizdeki bağların büyük bir bölümü, ilkel yöntemlerle kurulmuş verimsiz bağlardır. 1970’lerde fıstıkçılığın gelişmesi üzerine, bağlar yer yer fıstık bahçelerine dönüştürülmüştür. İl’in üzüm üretiminin Türkiye içindeki payı %1.4 civarındadır.

Fıstık bahçeleri Merkez İlçe’de yoğunlaşmıştır. İl’in fıstık üretiminde Türkiye içindeki payı %9 civarındadır.
Siirt’te yetiştirilen en önemli meyvelerden bir başkası da nardır. Yörede “Zivzik” adı verilen bu nar, ince kabuklu ve çok kalitelidir. İl’in, nar üretiminin Türkiye içindeki payı %21’e yaklaşmıştır. Nar en çok Şirvan’da yetiştirilmektedir.